100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ việt nam – File PDF

100 câu hỏi đáp về chủ quyền biển đảo Việt Nam

“100 câu hỏi – đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam” là cuốn sách đoạt giải Đồng sách Hay năm 2014.
Cuốn sách trang bị cho tuổi trẻ Việt Nam những nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về biển, đảo quê hương; về tài nguyên và môi trường biển; về không gian biển, đảo của đất nước; về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển, đảo; về chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với những vấn đề biển, đảo nói chung và Biển Đông nói riêng… Qua đó, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

100 câu hỏi đáp về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Đây là thành quả lao động nghiêm túc, trách nhiệm, đầy tâm huyết của một tập thể những chuyên gia có thâm niên trong các lĩnh vực pháp luật, lịch sử, địa lý, chính trị, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, các bộ ngành có liên quan.

Cấu trúc cuốn sách:

Phần I: Hỏi – đáp về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam
Phần II: Hỏi – đáp về các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam trong biển Đông
Phần III: Hỏi – đáp về xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Chi tiết mục lục các phần:

Phần 1: Hỏi – đáp về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam

1. Vị trí, điều kiện tự nhiên của Biển Đông?
2. Vai trò của Biển Đông đối với thế giới và Việt Nam?
3. Đặc điểm địa lý cơ bản của các vùng biển Việt Nam?
4. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố có biển? Hãy kể tên các tỉnh, thành phố đó.
5. Vài nét cơ bản về các khu vực biển, hải đảo của Việt Nam trên Biển Đông?
6. Những nét chính về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa?
7. Quần đảo Hoàng Sa bao gồm những nhóm đảo chính nào?
8. Những nét chính về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo Trường Sa?
9. Những nhóm đảo chính của quần đảo Trường Sa?
10. Thế nào được gọi là vịnh? Tên các vịnh lớn của Việt Nam?
11. Khái quát về các nguồn tài nguyên quan trọng ở các vùng biển của Việt Nam trong Biển Đông?
12. Tiềm năng dầu khí ở vùng biển Việt Nam?
13. Tiềm năng, trữ lượng hải sản của vùng biển Việt Nam?
14. Tiềm năng về năng lượng biển của Việt Nam?
15. Tiềm năng băng cháy của vùng biển Việt Nam?
16. Những bãi biển du lịch nổi tiếng Việt Nam?
17. Hãy kể tên những lễ hội đặc sắc của các địa phương ven biển Việt Nam?
18. Hãy chứng minh vai trò quan trọng của môi trường biển đối với đời sống con người?
19. Những yếu tố chủ yếu gây ô nhiễm môi trường biển?
20. Các biện pháp bảo vệ môi trường biển?

Phần 2: Hỏi – Đáp về các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam trong Biển Đông

21. Trong Biển Đông hiện nay đang tồn tại những loại tranh chấp gì?
22. Nguyên tắc pháp lý về quyền thụ đắc lãnh thổ trong luật pháp và thực tiễn quốc tế?
23. Thực trạng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và vị trí chiếm đóng của các bên tranh chấp đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam?
24. Phương thức thụ đắc lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là gì?
25. Nhà nước phong kiến Việt Nam đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa như thế nào?
26. Với tư cách là đại diện của nhà nước Việt Nam về đối ngoại, Cộng hòa Pháp đã tiếp tục thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như thế nào?
27. Việc thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa giai đoạn 1945 – 1975?
28. Việt Nam thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ năm 1975 đến nay?
29. Vài nét khái quát về Toản tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư – một trong những tác phẩm đầu tiên đề cập đến chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa?
30. Trường Sa và Hoàng Sa được ghi chép khá kỹ trong một số thư tịch cổ và được thể hiện rõ ràng trong các châu bản (văn bản quản lý hành chính nhà nước của triều đình nhà Nguyễn). Kể tên một số bộ sách và các châu bản tiêu biểu?
31. Vài nét về đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải?
32. Vài nét về Lễ Khao lề thế lính. Nghi lễ này được tổ chức ở đâu? Trong thời gian nào? Ý nghĩa cùa nghi lễ này?
33. Vài nét về một số bản đồ cổ tiêu biểu thể hiện Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh thổ của Việt Nam?
34. Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 ra đời như thế nào?
35. Những nội dung chính của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982?
36. Vai trò và ý nghĩa của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982?
37. Khái niệm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán được hiểu như thế nào trong Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982?
38. Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 quy định các vùng biển nào thuộc chủ quyền của các quốc gia ven biển?
39. Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 quy định các vùng biển nào thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển?
40. Khái niệm đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải? Đặc điểm đường cơ sở của Việt Nam?
41. Theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam có những vùng biển nào?
42. Quy định về nội thủy của Việt Nam?
43. Tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong nội thủy Việt Nam phải chấp hành những quy định gì?
44. Hãy cho biết rõ hơn phạm vi và chế độ pháp lý của lãnh hải theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982?
45. Chiều rộng và chế độ pháp lý của lãnh hải Việt Nam?
46. Quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải được hiểu như thế nào? Quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam?
47. Phạm vi và chế độ pháp lý của vùng tiếp giáp lãnh hải theo Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam 2012?
48. Phạm vi và chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam 2012?
49. Phạm vi và chế độ pháp lý của thềm lục địa theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam 2012?
50. Vì sao Việt Nam nộp hai báo cáo quốc gia xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam vượt quá 200n hải lý lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp quốc năm 2009?
51. Khái niệm đảo và các bãi cạn nửa nổi nửa chìm được hiểu như thế nào? Chế độ pháp lý của chúng?
52. Khái niệm Quốc gia quần đảo, quần đảo theo quy định của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982?
53. Các nhà giàn DK1 của Việt Nam đã được xây dựng trên các bãi ngầm nằm trong vùng đặc quyền về kinh tế và trên thềm lục địa Việt Nam có theo đúng quy định của Công ước Luật biển 1982 không? Phạm vi và quy chế bảo vệ, quản lý các công trình này như thế nào?
54. Khái niệm và chế độ pháp lý vùng biển quốc tế(Biển cả)?
55. Quy chế pháp lý của Vùng theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982?
56. Các quốc gia không có biển được hưởng những quyền gì trên biển?
57. Chủ quyền quốc gia trên biển giảm dần từ đất liền hướng ra biển như thế nào?
58. Theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982, các tranh chấp trên biển được giải quyết theo các cơ chế nào?
59. Các quyền tự do trên biển cả (vùng biển quốc tế)?
60. Phân định biển được hiểu như thế nào? Các nguyên tắc cơ bản trong phân định biển? Lập trường của Việt Nam về vấn đề phân định biển?
61. Vài nét về yêu sách “đường lưỡi bò” (hay “đường 9 khúc đứt đoạn”) của Trung Quốc?
62. Một số nhận xét về “đường lưỡi bò” (hay “đường 9 khúc đứt đoạn”) nhìn từ công pháp quốc tế?
63. Quan điểm của các nước trong, ngoài khu vực và các học giả quốc tế về “đường lưỡi bò” (hay “đường 9 khúc đứt đoạn”) của Trung Quốc?
64. Lập trường của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông?
65. Hãy cho biết rõ hơn về khái niệm “giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình”?
66. Những Thỏa thuận và Hiệp định chủ yếu về phân định và hợp tác trên biển mà Việt Nam đã đàm phán,ký kết với các nước láng giềng? Còn những vấn đề gì trên biển Việt Nam cần tiếp tục giải quyết với các nước liên quan?
67. Những nội dung chính của Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa đã được ký ngày 11/10/2011?
68. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay có những văn bản quy phạm pháp luật cơ bản nào liên quan đến biển đảo?
69. Quá trình xây dựng và ý nghĩa của việc ban hành Luật Biển Việt Nam? Phạm vi điều chỉnh và tóm tắt Luật Biển Việt Nam?
70. Nội dung cơ bản của Luật Biên giới Quốc gia của Việt Nam?
71. Luật Biên giới Quốc gia có những điều, khoản nào liên quan đến lĩnh vực biển, đảo?
72. Luật Thủy sản quy định về việc bảo vệ thủy, hải sản như thế nào?
73. Luật Dầu khí Việt Nam quy định về việc bảo vệ, khai thác nguồn tài nguyên dầu khí Việt Nam như thế nào?
74. Quá trình hình thành Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC)?
75. Những nội dung cơ bản của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC)?
76. Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông 2002 (DOC) và Quy tắc hướng dẫn triển khai DOC đã được thông qua tại Cuộc họp SOM ASEAN-Trung Quốc ngày 20/7/2011 tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a có vai trò, ý nghĩa như thế nào?

Phần 3: Hỏi – đáp về xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam

77. Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta trong Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020?
78. Mục tiêu cơ bản của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X)?
79. Những nhiệm vụ và giải pháp mà Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển?
80. Một số thành tựu của các lĩnh vực kinh tế biển chủ yếu của Việt Nam?
81. Ngành dầu khí có vai trò quan trọng như thế nào đối với nền kinh tế nước ta hiện nay?
82. Thực trạng ngành khai thác khoáng sản trên thềm lục địa (ngoài dầu khí) ở Việt Nam?
83. Tiềm năng và vai trò của ngành du lịch biển đối với kinh tế Việt Nam hiện nay? 84. Các loại hình du lịch biển ở Việt Nam?
85. Năng lực và những khó khăn trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển ở Việt Nam hiện nay như thế nào?
86. Năng lực và những khó khăn trong công tác dự báo thời tiết trên biển ở nước ta hiện nay?
87. Thế nào là vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn trên biển?
88. Những quy định ngư dân phải tuân thủ khi tham gia đánh bắt thủy sản ở những vùng biển chồng lấn?
89. Những thách thức và hạn chế trong phát triển kinh tế biển của Việt Nam?
90. Hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học biển ở Việt Nam hiện nay?
91. Tiềm năng và thực trạng hệ thống cảng biển của nước ta như thế nào?
92. Vài nét về hệ thống cảnh báo sóng thần của Việt Nam?
93. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam?
94. Chức năng và nhiệm vụ chính của lực lượng Bộ đội biên phòng Việt Nam trên biển?
95. Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ chính của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam? 96. Nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng kiểm ngư Việt Nam?
97. Việt Nam có những hoạt động phối hợp chung nào với các quốc gia trong khu vực nhằm bảo vệ trật tự, an ninh trên Biển Đông?
98. Bạn hiểu như thế nào về Ngày đại dương Thế giới (Ngày 8 tháng 6)?
99. Vài nét về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 6 hàng năm)?
100. Học sinh, sinh viên Việt Nam cần có ý thức và trách nhiệm như thế nào trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của ta trên Biển Đông?

Phụ lục: Tìm hiểu một số hoạt động của thanh niên hướng về biển đảo quê hương

Tổng quan về cuốn sách:

100 câu hỏi – đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam với tổng số là 255 trang tổng hợp đầy đủ những vấn đề liên quan tới biển đảo Việt Nam. Cuốn sách rất hữu ích đặt biệt với những bạn muốn tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Cuốn sách là tài liệu cực kỳ quý giá, tổng hợp gần như đầy đủ các tài liệu liên quan tới biển đảo Việt Nam. Bất cứ người dân Việt Nam nào cũng nên ít nhất 1 lần đọc cuốn sách này để hiểu hơn về biển cũng như luật biển của Việt Nam.

100 câu hỏi về biển đảo cho tuổi trẻ
bìa sách 100 câu hỏi đáp về biển đảo

Ngoài ra cuốn sách còn có phần phụ lục tìm hiểu một số hoạt động của thanh niên hướng về biển, đảo quê hương cùng một số ảnh minh họa sinh động về phong cảnh và cuộc sống của các chiến sĩ trên đảo.

Sách do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành năm 2014.

Link tải: 100 câu hỏi – đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam

100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ việt nam – File PDF
4.8 (96.67%) 12 votes

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *