Đóng

Giải thưởng

Giải thưởng

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

01 giải Nhất:

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi của Ban Tổ chức;
 • Phần thưởng trị giá 30 triệu đồng Việt Nam.

02 giải Nhì: Mỗi giải nhì gồm:

 • 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • 01 Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi của Ban Tổ chức;
 • Phần thưởng trị giá 10 triệu đồng Việt Nam/ 01 giải.

03 giải Ba: Mỗi giải ba gồm:

 • 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • 01 Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi của Ban Tổ chức;
 • Phần thưởng trị giá 05 triệu đồng Việt Nam/01 giải.

05 giải Khuyến khích: Mỗi giải gồm:

 • 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • 01 Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi của Ban Tổ chức;
 • Phần thưởng trị giá 2 triệu đồng Việt Nam/01 giải.

* Đặc biệt, các tác giả đoạt giải cao được tham gia đoàn ra thăm huyện đảo Trường Sa; Nhóm tác giả đoạt giải cử 01 đại diện tham gia.